Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 21.06.11, godz. 18.00

01/06/2011

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się tradycyjnie w Domu Parafialnym przy Kościele Św. Krzyża  przy ul . Daszyńskiego 4, we wtorek 21 czerwca 2011 r. o godz. 18.00, w I terminie, a w II terminie o godz. 18.15.

Program zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta oraz komisji skrutacyjnej i wyborczej.

2. Przedstawianie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad ich przyjęciem oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Wybory nowego Zarządu.

5. Przyjęcie wniosków dla nowego Zarządu.

W imieniu Zarządu - Bogusław Nowakowski, prezes Stowarzyszenia