Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Informacje

12/10/2015

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MAŁYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH,
ARTYSTYCZNYCH I ZABYTKOWYCH

„NEPOMUK”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000324345, NIP 6312589425, REGON 241128727

Adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

Konto: ALIOR Bank S.A. nr rachunku 52 2490 0005 0000 4500 5268 7708

Zarząd:

Prezes
Bogusław Nowakowski
bnowakowski@velo.com.pl

Wiceprezes
Jacek Rogoliński
rogolinski@io.gliwice.pl; rogolinski@tlen.pl

Sekretarz
Zbigniew Sokalski
zb.sokalski@gmail.com

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Ewa Bobrowska-Grzesik
ewa.bobrowskagrzesik@gmail.com

Tadeusz Swaryczewski

Jolanta Wnuk

 

Stowarzyszenie korzysta ze wsparcia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych GCOP (www.gcop.gliwice.pl)
Księgowość Stowarzyszenia wspiera InsErt S.A. - producent oprogramowania REWIZOR (www.insert.com.pl)