Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 23.06.10

14/06/2010

Szanowne Koleżanki, Koledzy, członkowie Stowarzyszenia NEPOMUK!

Powinniśmy zamknąć pierwszy finansowy rok naszej działalności, rok 2009. Zarząd z pomocą profesjonalnej księgowej przygotował sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok. Walne Zebranie powinno zatwierdzić te dokumenty do końca czerwca b.r.

W związku z tym zwołuję Walne Zebranie na dzień 23 czerwca 2010 (środa) na godz. 19.00 w I terminie, a na 19.15 w II terminie, tradycyjnie w Sali Domu Parafialnego w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 4.

W programie zebrania będzie:

- zaprezentowanie sprawozdań,

- dyskusja nad sprawozdaniami i nad bieżącą działalnością NEPOMUKA,

- głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań,

- wolne wnioski dotyczące bieżącej działalności.

Serdecznie wszystkich zapraszam.

Bogusław Nowakowski - Prezes Stowarzyszenia