Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Z prac nad NEPOMUKIEM z Rzeczyc

16/02/2010

Figura Jana Nepomucena jest aktualnie poddawana renowacji. Usunięto warstwy farby, uzupełniane są ubytki, a drewno poddane będzie działaniu penetrujących środków ochronnych. Na zdjęciach figura sprzed konserwacji oraz po zdjęciu warstw farby. Widać jak wiele zabiegów konserwatorskich dzieło to wymaga. (BN)