Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie za 2011 rok

26/06/2012

Dnia 21 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które zatwierdziło sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za ubiegły rok. W drugiej części zebrania dyskutowano o programie Stowarzyszenia na rok bieżący i na przyszłość. Zaproponowano, by strona internetowa Stowarzyszenia działała również w języku niemieckim oraz by podjąć wysiłki rejestrujące „Nepomuka” jako organizację pożytku publicznego.sprawozdanie-merytoryczne-za-2011  /BN/