Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Walne Zebranie zakończyło 4 rok działalności NEPOMUKa

26/06/2013

Zebranie poprowadził prezes Stowarzyszenia - Bogusław Nowakowski. Zreferował działania Zarządu w minionym roku sprawozdawczym i nakreślił plany na przyszłość. Zachęcał do dyskusji nad sprawozdaniami przesłanymi wszystkim członkom e-mailem oraz nad proponowanym na przyszłe okresy programem. Ewa Bobrowska-Grzesik w imieniu Komisji Rewizyjnej wyraziła uznanie za zaangażowanie i wysiłek Zarządu włożony w sporządzenie opracowań dotyczących ewentualnych renowacji oraz planem pozyskania funduszy, mimo że nie przyniosły one spodziewanych efektów. W jawnym głosowaniu  przyjęto sprawozdanie Zarządu i udzielono absolutorium.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o zgłoszeniu Stowarzyszenia NEPOMUK, jako Organizacji Pożytku Publicznego oraz Regulamin, którego wypełnianie warunkuje status OPP.

W tajnym głosowaniu został wybrany Zarząd w niezmienionym składzie, a Bogusław Nowakowski został wybrany prezesem Stowarzyszenia. W tajnym głosowaniu jednomyślnie została również wybrana Komisja Rewizyjna: Ewa Bobrowska-Grzesik, Marek Słabosz i Jolanta Wnuk. Ewa Bobrowska-Grzesik została wybrana przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.