Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Renowacje w trakcie

05/10/2009

Nasze Stowarzyszenie prowadzi obecnie prace nad odnowieniem trzech obiektów: kapliczki i figury św. Jana Nepomucena w Rzeczycach, krzyża w Pyskowicach oraz kapliczki u zbiegu ulic Rzeczyckiej i Pszennej w Starych Łabędach. Zły stan tych dzieł sztuki mógłby w najbliższym czasie przyczynić się do ich zniknięcia z lokalnego krajobrazu.

Z kapliczką i figurą św. Jana Nepomucena w Rzeczycach wiąże się ciekawa historia. Drewniana figura Świętego została odnaleziona w miejscowym cieku wodnym, a następnie umieszczona w specjalnie dla niej przygotowanej kapliczce. Skąd Nepomucen do nas przypłynął? Być może na to pytanie uda się odpowiedzieć opracowując dokumentację kapliczki. Rzeźba jest poddana rekonstrukcji i renowacji przez mistrza stolarskiego.

Powalony przez tegoroczną wichurę krzyż w Pyskowicach rozpadł się na kilka części, zniszczeniu nie uległa jedynie figura Chrystusa i postument. Obecnie trwają prace kamieniarskie nad wycięciem nowego krzyża, następnym etapem będzie jego odrestaurowanie zgodnie z kanonem epoki.

Ze względu na zły stan kapliczka u zbiegu ulic Rzeczyckiej i Pszennej w Starych Łabędach wymaga prac konserwatorskich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

(DR)