Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Remont krzyża w Pyskowicach

30/11/2009

Jednym z obiektów odnawianych przez nasze Stowarzyszenie jest powalony przez wichurę krzyż
w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich
.

Po wykonaniu kompleksowego kosztorysu przeprowadziliśmy zbiórkę funduszy na jego remont wśród okolicznych firm. Dzięki hojności parafian z pyskowickiego kościoła św. Mikołaja uzyskaliśmy dodatkowe środki na prace renowacyjne.
Nawiązaliśmy także kontakt z właścicielem terenu, który udzieli nam wsparcia w trakcie montażu obiektu.

Ponieważ stary krzyż pękł na pięć części i jego odrestaurowanie byłoby bardzo kosztowne i pracochłonne, wykonaliśmy jego replikę z piaskowca. Odnowiliśmy także połamany na dwie części oraz zniszczony przez czynniki atmosferyczne metalowy wizerunek Jezusa.

Postawienie krzyża na cokole planujemy na wiosnę przyszłego roku. Panujące obecnie niskie temperatury oraz wilgotność uniemożliwiają nam dokończenie renowacji zgodnie z zasadami konserwacji obiektów zabytkowych.

(DR)

Pusty cokół krzyża
Połamany krzyż
Figura Jezusa