Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Po Walnym Zebraniu - Zarząd w niezmienionym składzie

27/06/2011

Zebranie odbyło się w salce parafialnej Kościoła Podwyższenia Krzyża przy ul. Kozielskiej w Gliwicach tzw. Domku Dobrych Serc. Po części proceduralnej, Prezes Bogusław Nowakowski przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2010 oraz sprawozdanie finansowe. Komisja Rewizyjna, w swoim wystąpieniu wysoko oceniła dzielność merytoryczną Stowarzyszenia, nie widząc uchybień ze strony działalności finansowej. Obecni podjęli jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium i przystąpiono do wyborów nowych władz. Wybrano Zarząd w niezmienionym składzie: Bogusław Nowakowski, Zbigniew Sokalski i Jacek Rogoliński. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ewę Bobrowską-Grzesik, Jolantę Wnuk i Włodzimierza Czerwińskiego. W ostatnim punkcie zebrania Przewodniczący przeprowadził dyskusję i wolne wnioski. Zaproponowano, by działania Stowarzyszenia były lepiej dokumentowane i szerzej propagowane; by we współpracy z Muzeum zorganizować konkursy tematyczne adresowane do dzieci i młodzieży. Zarząd ukonstytuował się w funkcjach: Prezes – Bogusław Nowakowski, Wiceprezes – Jacek Rogoliński, Sekretarz – Zbigniew Sokalski. Komisja Rewizyjna wybrała  na swojego przewodniczącego Ewę Bobrowską-Grzesik. /BN/