Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Odbyło się zebranie sprawozdawcze po I roku działalności

28/06/2010

Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Zebranie sprawozdania przyjęło i udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2009. Dyskutowano nad prowadzonymi pracami i planami do zrealizowania w tym roku. Wydaje się, że Stowarzyszenie musi bardziej “mierzyć siły na zamiary niż zamiary podług sił”, pozyskując entuzjastów i osoby chętne do realizacji projektów. Prezes BN sprawozdanie-merytoryczne-za-2009 , bilansirachwynikow