Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

NEPOMUK z Rzeczyc w trakcie renowacji

02/12/2010

Aktualnie nad rzeźbą pracują: Stolarz - przygotowuje i wstawia elementy drewniane zastępujące zniszczone ubytki,  Rzeźbiarz - formujący te elementy i dopasowujący do charakteru dzieła, Konserwator - usuwa korniki i stosuje środki ochronne, nakłada polichromię. Zdjęcia pokazują postępy prac.  Proboszcz rzeczyckiej parafii - ks. Stanisław Wierny planuje umieścić zrekonstruowaną rzeźbę wewnątrz kościoła, a jej dawną siedzibę - starą kapliczkę odnowić i na nowo zagospodarować.