Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Nasze plany na 2010 rok

10/12/2009

Dnia 25 listopada b.r. odbyło się zebranie podsumowujące pierwszy rok działalności Stowarzyszenia „Nepomuk”. Uczestniczyli w nim członkowie, sympatycy oraz wolontariusze.

Stowarzyszenie, od powstania w listopadzie 2008 r., podjęło m.in. następujące działania:

- zakończono prace związane z renowacją kaplicy św. Jana Nepomucena w Łabędach;
- zorganizowano wykłady tematyczne;
- nawiązano kontakt z Urzędem Miasta w Gliwicach;
- przedstawiono cele Stowarzyszenia instytucjom partnerskim oraz mediom;
- uruchomiono stronę internetową.

W 2010 roku planujemy:

- wykonać katalog obiektów wymagających renowacji na terenie Gliwic i najbliższej okolicy;
- uzupełnić dokumentację historyczną obiektów, które są w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia;
- zakończyć pierwszy etap remontu krzyża w Pyskowicach (montaż repliki krzyża na cokole oraz odnowienie zarówno jego, jak i ogrodzenia);
- sfinalizować sprawy formalne związane z rozpoczęciem remontu zabytkowej kapliczki w Łabędach przy zbiegu ulic Pszennej i Rzeczyckiej;
- kontynuować pozyskiwanie funduszy na działania Stowarzyszenia;
- opracować folder turystyczny na temat odremontowanej kaplicy św. Jana Nepomucena w Łabędach;
- aktywizować Radę Programową Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane działaniami naszego Stowarzyszenia!

(DR)