Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Krzyż w Pyskowicach - rozpoczęła się renowacja postumentu oraz

12/07/2010

cokołu krzyża na miejscu przy ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. W okresie przygotowań w ubiegłym i bieżącym roku  wykonano z piaskowca na podstawie  fragmentów replikę  oryginału krzyża, zrekonstruowano wizerunek Jezusa oraz zdemontowano skorodowane i podniszczone  ogrodzenie krzyża zlecając równocześnie wykonanie takiego samego. Przed montażem krzyża  stowarzyszenie  przystąpiło obecnie do restauracji postumentu i cokołu. W dniu dzisiejszym mimo panującego upału Marek Słabosz zmontował na miejscu rusztowanie i niezwłocznie rozpoczął pierwszy etap prac renowacyjnych polegających na zdjęciu starych powłok farbiarskich oraz oczyszczeniu z brudu powierzchni cokołu i postumentu wykonanych  z kamienia piaskowego. Po przeprowadzeniu wszelkich zabiegów oczyszczających nastąpi uzupełnianie ubytków powierzchni tzw. masą piaskową, następnie odtworzenie napisów oraz struktury, a w końcu impregnacja oraz zabezpieczenie całości przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych.

Montaż samego krzyża, na którym będzie obecnie wykonana struktura może nastąpić w niedługim czasie jeszcze w trakcie restauracji cokołu i postumentu .

Z.S.