Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Krzyż w Pyskowicach - przerwane prace renowacyjne postumentu i

24/10/2010

cokołu oraz montażu krzyża w związku z wypadkiem Marka w dniu 29.09.2010 r. w czasie         budowy zadaszenia nad postumentem. Wskutek upadku z wysokości nasz kolega złamał rękę i  potłukł się tak, że przez co najmniej osiem tygodni nie będzie mógł pracować przy zakończeniu prac renowacyjnych. W związku z tym nasze stowarzyszenie nie zakończy w bieżącym roku całości prac i niestety nie przekaże parafii Św. Mikołaja  przed końcem 2010 roku krzyża, tak jak to było wcześniej planowane.

Bardzo dobrą natomiast wiadomością jest to,  że na zlecenie stowarzyszenia wykonane  zostało już ogrodzenie wokół   krzyża na wzór starego - zniszczonego; jego zamontowanie na miejscu  nastąpi na samym końcu prac po renowacji postumentu i montażu na nim krzyża.

z.s.  24.10.2010