Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Kapliczka w Rudnie

31/08/2013

Stoi na mogile sprzed najprawdopodobniej 365 laty. Wojna trzydziestoletnia była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Europy. Skalę jej tragedii niech zobrazuje mapa strat w populacji na terenach, gdzie się działa http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Straty_ludno%C5%9Bciowe_po_wojnie_30letniej.PNG. Ostatnim aktem wojny była bitwa Szwedów pod Pragą w 1648 roku. Po niej warunki pokoju zostały zawarte w traktacie westfalskim. Dla wielu żołnierzy, nie tylko wojska szwedzkiego, wojna ta kończyła się w mogiłach - kopczykach takich jak Rudnie. /BN/