Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Kapliczka w Łabędach na rogu ulic Rzeczyckiej i Pszennej

29/07/2011

Przygotowując się do jej renowacji, zwróciliśmy się o dotację na ten cel do Urzędu Miejskiego w Gliwicach i otrzymaliśmy do wykorzystania 7.500,- zł. Do prac aktywnie włączył się Ksiądz Zdzisław, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Pani Krystyna Sowa, przedstawicielka Rady Parafialnej. Rozpoczęliśmy od planów i ekspertyz - jednej ogólnej, opracowanej społecznie przez inżyniera z uprawnieniami konserwatorskimi Pana Fortunata Nowakowskiego i drugiej szczegółowej, przygotowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego. Wiek kapliczki określono: w jednym z opracowań na podstawie analizy cegieł i ich zachowania - na ok. 100 lat, w drugim, na podstawie barokowego wyglądu na ok. 200 lat. Późniejsze prace, paradoksalnie, przyznały rację obu opracowaniom. Do prac murarskich i dekarskich wybraliśmy Firmę Remontowo Budowlaną Janusz Brogowski z Zabrza, która wspaniale, z konserwatorską starannością i fachowością zabrała się do realizacjizadania.

Po skuciu zmurszałych tynków i odsłonięciu farby z w miarę dobrze zachowanej elewacji, okazało się, że data pozostawiona na rogu ceglanego frontonu określa okres jego wykonania na rok 1900. Tymczasem mury kapliczki i jej fundament, były wzniesione inną techniką, z kamieni polnych, co świadczy o wiele starszym ich wieku (patrz zdjęcia). Mury zewnętrzne przez Firmę Brogowski zostały zakonserwowane i otynkowane na nowo współczesnymi materiałami, z zachowaniem tradycyjnych technologii. Do zakończenia prac jest jeszcze bardzo daleko, ale dotychczasowe efekty już cieszą. / BN /