Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Kapliczka Łabędy Pszenna/Rzeczycka c.d.

16/08/2011

Zakończyliśmy I etap renowacji. Wymieniona została dachówka na, wymagającej niewielkich napraw, dodatkowo zakonserwowanej konstrukcji więźby dachowej. Położono nowe tynki, wykonano nową obróbkę blacharską dachu i elewacji. Zamontowano nowy, wykonany z piaskowca, krzyż, podkreślający barokowy charakter obiektu. Elewacje pomalowano najlepszymi i najnowocześniejszymi farbami. Wszystkie te prace wykonała doskonale, dochowując tradycyjnych technologii murarskich, Firma Brogowski. Prace prowadzone były z konsultacjami konserwatorskim Urzędu Miejskiego w Gliwicach, programem konserwatorskim przygotowanym przez firmę “Venit”, ekspertyzą przeprowadzoną przez firmę “Complex”. Drzwi wykonał i osadził Pan Hubert Webs z Taciszowa. Do kolejnego etapu pozostała renowacja wnętrza i zagospodarowanie wokół kapliczki. /BN/