Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Bożonarodzeniowe życzenia

25/12/2012

Niech Święta i Nowy Rok będą okazją do refleksji, spacerów, wycieczek, w których, poza codziennym wirem spraw dostrzeżemy wokół nas ślady dawnych ludzkich emocji i dzieła twórców naszego lokalnego dziedzictwa!

zdjęcia w kolejności: Sośnica, Las Rachowicki, Gliwice Pl. Inwalidów, Gliwice ul. Kozielska, Droga Łany - Rachowice, 2 Nepomuki z Bojkowa